Vad är Cache egentligen?

"Cache (från franska cacher, "gömma") är en term inom datorteknik som beskriver en kopia av senast använda data, eller ofta använda data, som temporärt mellanlagras i ett snabbt minne för att kunna återanvändas i framtiden.

Cachen som finns i webbläsare sparar de webbsidor användaren besöker så att de inte behöver hämtas igen vid nästa besök på sidan. De redan hämtade sidorna lagras som ordinarie filer i ett särskilt webbcache på användarens dator."

-Wikipedia